Tuesday, November 28, 2006

Bawang Merah dan Bawang Putih

Bawang Putih dan Bawang merah merupakan sebuah cerita klasik yang menarik hati kaum Melayu kerana dunia kaum Melayu memang begitu,dunia yang penuh konflik dan perbalahan yang sia-sia.Apatah lagi kaum Melayu yang sebahagiannya percaya dengan kuasa ghaib.Walaupun Islam datang ke Tanah Melayu ,namun hingga kini kepercayaan yang karut marut itu menjadi daya tarikan,lebih-lebih lagi yang dikaitkan dengan unsur-unsur tahyul.
Lantaran itu tidak mengejutkan jika ceita Bawang Putih dan Bawang Merah ini menjadi isu yang ketara,walaupun ceroitanya tidak membawa apa-apa tetapi cukup menggambarkan bahawa gerak laku dan daya fikir kaum Melayu di negara ini masih lagi dihiasi dengan unsur-unsur lama yang tidak mampu melonjakkan daya fikirnya untuk lebih maju.
Kaum Melayu yang sedar ekonominya masih lagi jauh ketinggalan tetapi terus terhibur dengan imaginasi hiburan yang mengkhayalkan.Justeru itu berdasarkan keterujaan kaum Melayu kepada cerita Bawang Merah dan Bawang Putih dapat digambarkan bahawa kaum Melayu masih boleh didodoikan dengan hiburan yang mengkhayalkan dan mereka boleh dijajah lagi.

Monday, November 27, 2006

Demokrasi di Malaysia.

Demokrasi di Malaysia,satu topik yang selalu diperdebatkan,bagi penulis negara ini mengamalkan demokrasi secara bijak,sebab itulah negara ini terus memacu kemajuan dan sejahtera sejak merdeka hingga kini.

Namun pendapat di atas tentu tidak dipersetujui oleh sebahagian pembaca,namun hakikatnya demokrasi di negara ini tetap luhur dan rakyatnya sejahtera.Setakat ini pihak-pihak yang menyatakan negara ini kurang mengamalkan demokrasi merupakan kelompok atau individu yang tidak diterima oleh majoriti rakyat negara ini.

Kelompok ini memang kecewa kerana suara mereka tidak mendapat sokongan majoriti rakyat.Namun penulis berharap negara ini dapat membuka lebih ruang kepada media sama ada media bertulis,elektronik dan maya untuk menyatakan pandangan agar rakyat lebih terbuka mindanya.

Lantaran itu juga memandangkan negara ini mempunyai bentuk rakyat yang majmuk sudah pasti beberapa akta harus diteruskan untuk memelihara keharmonian negara.

Seterusnya amat wajar juga difikirkan semula memandangkan negara ini menuju rakyat berminda kelas pertama,maka boleh difikirkan semula media elektronik diberikan peluang kepada semua pihak untuk menyatakan hasrat dan cita-citanya.Hal ini boleh difikirkan oleh pihakberwajib setelah melihat kesan buruk dan baiknya.

Sejahtera Malaysia.

Friday, November 24, 2006

Kesatuan Pelajar antara harapan dan cita-cita.

Sejak sebelum merdeka pelbagai pertubuhan sukarela dan belia lahir di negara ini.Masing-masing membawa misi dan visi.Lantaran itu terbentuklah juga pertubuhan belia dan sukarela yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan.Artikel ini hanya menyentuh mengenai peranan beberapa pertubuhan pendidikan yang berjuang untuk meningkatkan dan memelihara jati diri dan pembangunan pendidikan amal anak-anak
Melayu.


Sejak tahun 1948 Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung(GPMS) telah ditubuhkan atas tujuan berdasarkan 4 sedar yang utama iaitu-sedar atas perlu disatukan tenaga sekalian pelajar Melayu seluruh Semenanjung Tanah Melayu-sedar akan kemunduran kami di alam pengetahuan-sedar atas kewajipan kami untuk meninggikan darjat pengetahuan bangsa dan sedar bahawa maju mundur,kayamiskin,hina mulianya bangsa itu ditangan kami-

Berdasarkan sejarah memanglah gpms ada menyumbang sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam meningkatkan ilmu pengetahuan anak-anak Melayu.Bahkan di samping itu,gpms mampu membentuk ciri-ciri pemimpin yang wibawa dan mampu mengisi kekosongan kepepimpinan kampung ,pertubuhan sukarela dan negara.

Secara total ahli-ahli gpms era gelombang gerakan obornya berjuang kerana menyedari akan tanggungjawab mereka untuk membangunkan pendidikan anak-anak Melayu.Mereka yakin jika mundur di alam ilmu pengetahuan maka kaum Melayu juga akan mundur dan merempat di bumi ini.

Sehubungan itu rentetan ksiah-kisah pada tahun-tahun 1945 telah melangsungkan tertubuhnya Kesatuan Pelajar-Pelajar Melayu Selangor .(kppms) .KPPMS ditubuhkan juga atas dasar meningkatkan mutu dan kualiti pendidikan anak-anak kaum Melayu.Bahkan mereka sentiasa ingat akan kata-kata Allahyarham saudara Aminuddin Baki-jangan sampai jadi seperti ayam di kepuk mati kelaparan itik di air mati kehausan.

Kini gpms dan kppms tetap bergerak dalam dimensi pendidikan ,namun gpms dan kppms harus terus meneraju perjuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan nasib dunia pendidikan anak-anak Melayu.Penulis berasakan suara-suara gpms dan kppms kian hilang dan sepi.Wal hal,ketika ini terdapat beberapa kelompok kumpulan yang sudah berani mempertikai hak-hak kontrak sosial.

Lantaran itu jika gpms dan kppms masih lagi leka dan tidur sudah tentu mimpi mereka tidak indah lagi.Hakikatnya terima kasih kepada pejuang-pejuang gpms dan kppms yang tulen dan menjaga amanah agama,bangsa dan negara.Masa depan tetap akan dilalui.Fikirkanlah.

Thursday, November 23, 2006

Hapuskan bencana rasuah.

Rasuah ialah musuh negara,namun ianya sukar untuk dibasmikan kerana tiada bukti-bukti yang kukuh.Rasuah berlaku kerana kelemahan pegangan agama ,namun kerajaan telah mengambil langkah penting dalam mengatasi masalah itu seperti dengan menubuhkan Institut Integriti Malaysia dan Badan Pencegah Rasuah.

Namun setakat ini tiada pihak yang dapat membawa bukti yang kukuh dalam menghukum penjenayah rasuah.Namun wajar bagi pihak mahasiswa untuk melancarkan kempen besar-besaran dalam menyedarkan rakyat akan kemudaratan jenayah rasuah.

Tanpa bukti yang kukuh,penjenayah rasuah sukar untuk didakwa namun mencegah lebih baik daripada mengubati.Ingat-rasuah musuh agama Islam,bangsa dan negara.

Tuesday, November 21, 2006

Perdana Menteri Malaysia.

Perdana Menteri Malaysia merupakan ketua kerajaan yang memerintah negara Malaysia.Statusnya dipilih berdasarkan keputusan pilihan raya umum.Sehubungan itu status perdana menteri merupakan pilihan rakyat yang diputuskan mealui kuasa undi.Lantaran itu kuasa undi yang bijak akan membawa pembangunan negara dan kemakmuran negara.
Namun menjadi perdana menteri Malaysia bukanlah mudah,kerana Malaysia dihuni oleh rakyat yang berbilang kaum,agama dan budaya.

Ketika ini sering dilihat,apabila berlaku sesuatu isu,maka pihak pemerintah dan akhirnya perdana menteri akan dirujuk dan menjadi bahan polemik.Tanggungjawab dan upaya amanah dipikul pula oleh perdana menteri.Sebilangan kelompok rakyat tidak mengerti akan tanggungjawab mereka kepada negara dan pihak pemerintah.Mengkriktik atau menyelar pihak pemerintah merupakan dua perkata yang berbeza.Menyatakan pendapat tanpa fakta dan menyatakan fakta juga dua makna yang berbeza.

Dalam surah ali-imran(3):sebahagian ayat 110-maksud firman Allah-kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia.kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah,serta kamu beriman kepada Allah-

Lantaran itu tugas membuat dan menyeru ke arah kebaikan merupakan tanggungjawab setiap individu dan bukan hanya terletak di tangan pemerintah sahaja.Jelasnya perdana menteri Malaysia ketika ini(Pak Lah) telah menjadikan gagasan dan konsep Islam Hadhari dalam membangunkan Malaysia.Oleh itu rakyat harus mengambil langkah yang disarankan itu untuk memacu pembangunan diri dan keluarga serta negara.

Bahkan dalam surah an-nisaa(4):59) Allah berfirman yang maksudnya-wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada rasulullah dan kepada ulul-amri(orang-orang yang berkuasa)dari kalangan kamu,kemudian jika kamu berselisihan dalam sesuatu perkara maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada Allah dan rasuln-Nya,jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat.yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya.

Oleh itu sudah menjadi tugas mahasiswa untuk membantu memacu pembangunan negara.Hasrat dan cita-cita perdana menteri Malaysia hendaklah dibawa menjadi kenyataan.Kenyataan perdana menteri Malaysia ketika ini ialah perkasakan modal insan,hidupkan Islam hadhari dan hapuskan rasuah.

Thursday, November 16, 2006

Ulama pembela agama dan pemerintah.


Berdasarkan isu murtad yang masih menjadi isu hangat di media massa dan juga mendapat perhatian di kalanganpenganut agama Islam di negara ini,sewajarnya isu ini dilihat dengan cara yang baik dan berhikmah.


MuftiPerak telah melaksanakan amanah dan tugasnya denganbetul dan benar. Mufti Perak yakin dan percaya bahawagejala murtad atau mahu murtad sedang menular di negara ini. Di waktu ini pihak berwajib sedang melihat isu ini dengan mengumpulkan data-data dan fakta yang kukuh.


Penulis menyerahkan hal ini kepada pihakberwajib.Namun orang Melayu harus sedar bahawa oranglain tidak wajar menjaga akidah mereka tetapimasing-masing harus menjaga akidah masing-masing.Rasulullah s.a.w telah bersabda yang maksudnya-sesungguhnya perumpamaan ulama di muka bumi laksana bintang di langit yang menjadi pedoman di dalam kegelapan di darat dan di laut.maka apabila bintang telah gelap maka hampir juru petunjuk itu sesat-riwayat Ahmad)

Bahkan Allah telah berfirman dalam surah Al-Imran, ayat 187 yang bermaksud -dan ingatlah ketika Allahmengambil janji dari orang yang telah diberikankitab(iaitu)hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya-Lantaran itu memang wajar tindakan Mufti Perak untuk menegur apa yang wajar.

Bahkan teguran seorang muftiitu hendaklah dilihat dan dipandang berat oleh orang Islam. Namun hak untuk menerima atau menolak teguran seorang mufti itu merupakan hak masing-masing. Namun ulama dan pemerintah hendaklah dihormati.

Justeru itu apakah murtad.Pada kesempatan ini penulishanya mengambil makna murtad itu ialah seseorang Islamyang telah meninggalkan teras syahadatainnya-yakni menyekutukan Allah dan tidak percayakan akan Allah. Untuk itu seseorang itu tidak perlu menunggu status kad pengenalannya diubah untuk dianggap murtad cukup apabila akidahnya telah terpaling maka murtadlah orang itu.

Penulis mengambil ikhtibar bahawa tindakan mufti Perakialah orang Melayu ,bahkan mahasiswa sendirihendaklah bersama-sama berwaspada dalam membendungmasalah murtad ini.Mufti Perak mahu orang Melayu Islambertindak dan bekerja dalam mengatasi bencanaini.Bukannya berpoloemik sama ada benar atau tidakakan isu murtad itu.Pada ketika ini Perdana Menteri telah melaksanakanakan dasar Islam Hadhari, maka wajarlah masyarakat muslim di negara ini menyambut seruan itu . Terutamanya golongan mahasiswa.
Rumusannya ulama itu pembela agama dan tugasnya ialahmenasihati dan bersama-sama pemerintah untukmemakmurkan negara.

Usah sekali-kali menempelak ulama-ulama itu pewaris nabi.-Umar bin Al Khattab r.a pernah berkata-telah sampaikepadaku dari Rasulullah s.a.w-tidak ada seorang nabidan khalifah kecuali beginya dua pembantu: seorang pembantu yang menyuruh dia berbuat baik dan melarangnya dari mungkar: seorang pembantu lagi tidak pernah berhenti merosakkannya-Lantaran itu berwaspadalah dengan penasihat dan pembantu yang hina dan berurusanlah dengan orang-orangyang takut kepada Allah.

Sehubungan itu mahasiswa harus bijak melihat adakahmereka berada di kalangan penasihat yang baik atauberada di kalangan penasihat yang jahat.

Monday, November 13, 2006

Murtad!!!??? MasyaAllah.

Persoalan murtad sejak dulu lagi,telah menjadi isusensitif di kalangan penganut agama Islam,namun halini didakwa tetap berlaku hingga kini,walaupun tiadabukti yang kukuh dan jitu dan boleh dipercayai.

Bahkan kerapkali juga ada orang mendakwa mengetahuiakan punca dan sebab-sebabnya. Namun tindakan dalammengatasi masalah tersebut tidak pernah dilaksanakan, perlembagaan persekutuan memangmelindungi akan kedudukan agama Islam sebagai agamarasmi negara ini,namun ia tidak mampu untuk memelihara iman atau akidah seseorang.Akidah seseorang itu ada yang kuat dan ada yang lemah.

Setakat ini hanya mufti perak yang sanggupmenjaga dan mengambil tahu akan kedudukan akidah penganut agama Islam dan pihak kerajaan tetap tegasmemelihara akan hak agama Islam dalam perlembagaan.

Namun orang Islam tidak memainkan peranan yang bijakdan bersungguh-sungguh dalam memastikan akidah saudarase-Islamnya terpelihara.Ada di kalangan Orang Islam mahu tunjuk -hero-nyamereka( dengan berkumpul dan menunjukperasaan,sedangkan akidah saudaranya terumbang ambing.

Saya mencadangkan agar badan pewakilan pelajar di universiti berjumpa dengan pihak berwajib untukmelihat situasi murtad ini.Seterusnya melaksanakan beberapa modus operandi dalam menangani isu murtad. Memanglah penulis kecewa apabila mendengar ada muslimyang mahu keluar dari akidah Islam, namun amat menyedihkan orang Islam hanya tahu marah-marah tetapitidak bijak untuk melaksanakan beberapa tindakandalam mengatasi masalah tersebut.

Hingga kini penulis masih belum mendapat data-datamuslim yang murtad secara sah dan boleh dipertanggungjawabkan.

Sunday, November 12, 2006

Assalamualaikum

Laman in sedia dilawati. Selamat Datang semua pengunjung. Sila email ke intanfadli2020@yahoo.com jika ingin berkongsi idea dan pendapat. Selamat melayar.